kompressorer

Vilken kompressor ska du köpa?

Vilken kompressor ska du köpa?

Ditt cykeldäck är platt, likaså din fotboll och sedan har du också det där projektet med stolen som du planerat att måla. Att pumpa, måla och spika kan kännas jobbigt och vara tidskrävande. Det är bland annat vid dessa situationer som modernare verktyg kan komma bra till pass. Ett flertal av verktygen som används för dessa och liknande ändamål använder sig av tryckluft. Denna tryckluft produceras med hjälp av en kompressor. Men hur ska du hitta den kompressor som passar dina behov och ditt verktyg?

 

 

Storlekar

 

Vilken storlek på kompressor som passar dig avgörs utifrån vilket jobb du planerat samt vilket verktyg du ska använda. En liten kompressor passar till saker som bollpumpning, att kolla trycket i bilens däck eller andra lättare arbeten. Till arbeten som behöver mer luft och högre styrka bör du välja en mellanstor eller stor kompressor. Dessa passar bra till verktyg som spikpistoler eller färgsprutor vilka kräver kontinuerlig tillförsel av tryckluft. För att enklare förstå vilken kompressor som passar just ditt verktyg bör du se över den angivna luftmängden. Verktygen bör inte kräva mer än 80 % av den angivna luftmängden på kompressorerna.

 

Oljefri eller oljesmord?

 

I din jakt på en kompressor är det sannolikt att du kommer stöta på begreppen oljefri och oljesmord. Vilken du ska välja avgörs utifrån hur krävande eller känsligt ditt arbete är. En oljefri kompressor har, till skillnad från en oljesmord, ingen kolv som behöver smörjas vilket medför renare luft och lättare underhåll. När en oljesmord kompressor används kan väldigt små oljepartiklar finnas i luften, detta betyder dock inte att luften är smutsig men gör en oljesmord kompressor mindre kompatibel med känsliga arbeten. Oljesmorda kompressorer används vanligtvis till mer krävande arbeten med högre belastningar.

 

Letar du efter Kompressorer i stockholm eller behöver din kompressor repareras? Företaget Stockholms Tryckluft Specialist AB är experter på det.